Inflation KPIF-inflationen i Sverige steg till 9,4 procent i februari jämfört med 9,3 procent i januari. Det visar statistik från SCB. Jämfört med månaden före steg KPIF 0,9 procent.

Väntat enligt Infronts analytikerenkät var att KPIF skulle stiga 0,8 procent i februari jämfört med månaden före och stiga 9,2 procent jämfört med samma månad föregående år.

”Livsmedelspriserna ökade med 2,8 procent den senaste månaden, vilket bidrog till att inflationstakten gick upp i februari”, säger Caroline Neander prisstatistiker på SCB.

KPIF-inflationen exklusive energi, KPIFXE, steg till 9,3 procent i februari jämfört med 8,7 procent i januari. Väntat enligt Infronts enkät var 8,7 procent.

Riksbankens räknade i sin senaste prognos med en KPIF-inflation på 9,4 procent samt en KPIFXE-inflation på 8,0 procent i februari.