Aktie Vård- och omsorgsbolaget Livihop har erhållit beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att tillstånd att bedriva tillståndspliktig verksamhet återkallas. Det framgår av ett pressmeddelande.

IVO:s beslut kommer överklagas och Livihop kommer begära inhibition. Beslut om inhibition förväntas komma under nästa vecka.

Livihop och dess dotterbolag bedriver tillståndspliktig verksamhet som i dagsläget utgör cirka 90 procent av koncernens totala verksamhet. Tillstånden omfattar personlig assistans.

Aktien handelsstoppades klockan 11.07 på fredagen. Den hade då fallit 2,5 procent.