Litiums vd Patrik Settlin ökar sitt aktieinnehav

2022-11-08 21:57:06

Aktierna köptes till genomsnittskursen 10,72 kronor per aktie i den löpande handeln på Nasdaq Stockholm First North. Efter köpet uppgår hans totala innehav i Litium till 60 000 aktier och 200 000 teckningsoptioner.

Cision