LITIUM: REPETITIVA INTÄKTER 16,2 MLN KR 4 KV

2022-02-17 08:48:12

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Litium redovisar en nettoomsättning på 16,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (14,7).

De repetitiva intäkterna var 16,2 miljoner kronor, motsvarande 96,3 procent av nettoomsättningen.

Ebitda-resultatet var 1,7 miljoner kronor (-1,6) och resultatet före skatt var -0,9 miljoner kronor (-4,9).

Årligen återkommande intäkter uppgick vid utgången av 2021 till 62,2 miljoner kronor (51,3).

Likvida medel uppgick till 11,2 miljoner kronor vid samma tidpunkt (14,7).Direkt-SE