Litium: Rättelse av delårsrapport för Q3 2022

2022-11-27 20:14:16

[Kassaflodesanalys tabell]

Fullständig rapport finns tillgänglig för nedladdning nedan samt på Bolagets hemsida (http://www.litium.se).

Cision