Litium Q3 rapport 2022: Positivt rörelseresultat och 15 % tillväxt

2022-10-27 08:00:33

"Litium har både finansiell och operativ styrka. Under tredje kvartalet visade vi det genom en markant förbättring av EBITDA till 1,0 MSEK (-0,1 MSEK), samtidigt som ARR växte med 15,2% (20,3%) i ett krävande marknadsklimat. Den positiva resultattrenden, betryggande kassa och framsteg på viktiga strategiska områden, ger oss ett gynnsamt läge att flytta fram våra positioner i rådande marknad." Patrik Settlin, vd

Perioden 1 juli - 30 september 2022
 • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2022-09-30 till 67,4 MSEK (58,5 MSEK per 2021-09-30) vilket motsvarar en tillväxt på 15,2 % (20,3 %).
 • Nettoomsättningen ökade med 12,5 % till 15,6 MSEK (13,9 MSEK) med en bruttomarginal på 65,6 % (68,3 %).
 • De repetitiva intäkterna uppgick till 15,5 MSEK (13,4 MSEK) vilket motsvarar 99,1 % (96,7 %) av nettoomsättningen. 87,1 % (85,8 %) av de repetitiva intäkterna avsåg abonnemangsintäkter och 12,9 % (14,2%) avsåg rörliga intäkter.  
 • EBITDA uppgick till 1,0 MSEK (-0,1 MSEK) och resultatet före skatt var -2,2 MSEK (-2,7 MSEK).
 • EBITDA per aktie blev 0,06 SEK (-0,01 SEK) och nettoresultatet per aktie uppgick till -0,13 SEK (-0,19 SEK).
 • Investeringarna uppgick till 4,5 MSEK (5,2 MSEK), en minskning med 13,3 % och per periodens utgång uppgick likvida medel till 27,1 MSEK (16,4 MSEK).

 

Perioden 1 januari - 30 september 2022
 • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2022-09-30 till 67,4 MSEK (58,5 MSEK per 2021-09-30) vilket motsvarar en tillväxt på 15,2 % (20,3 %).
 • Nettoomsättningen ökade med 20,1 % till 47,3 MSEK (41,1 MSEK) med en bruttomarginal på 67,6 % (68,3 %).
 • De repetitiva intäkterna uppgick till 46,2 MSEK (39,7 MSEK) vilket motsvarar 97,7 % (96,6 %) av nettoomsättningen. 86,4 % (85,8 %) av de repetitiva intäkterna avsåg abonnemangsintäkter och 13,6 % (14,2%) avsåg rörliga intäkter. 
 • EBITDA uppgick till -1,4 MSEK (-4,0 MSEK) och resultatet före skatt var -10,9 MSEK (-11,9 MSEK).
 • EBITDA per aktie blev -0,10 SEK (-0,29 SEK) och nettoresultatet per aktie uppgick till -0,76 SEK (-0,87 SEK).
 • Investeringarna uppgick till 16,2 MSEK (16,7 MSEK), en minskning med 3,2 % och per periodens utgång uppgick likvida medel till 27,1 MSEK (16,4 MSEK).

Annual Recurring Revenue (ARR)

ARR är Litiums viktigaste finansiella nyckeltal. Det visar värdet av de fasta och rörliga avtalsintäkterna de kommande 12 månaderna. Eftersom kunderna tenderar att stanna länge så har varje ny ARR-krona ett högt värde. I avsnittet "kommentarer till den finansiella informationen" framgår hur ARR beräknas.

ARR uppgick per 2022-09-30 till 67,4 MSEK (58,5 MSEK) vilket motsvarar en tillväxt på 15,2 % (20,3 %).

Litiums introduktion av Litium Commerce Cloud i slutet av 2021 innehöll förutom en ledande och flexibel e-handelsplattform byggd på den senaste tekniken, även en ny tillväxtbaserad prismodell. Under en övergångsfas, när befintliga kunder byter till nya modellen, kan bolagets ARR tillfälligt påverkas negativt beroende på sättet som ARR beräknas. Fasta avtalsintäkter som ARR-modellen räknar in 12 månader framåt, växlas delvis ut mot rörliga parametrar som i modellen istället ses 12 månader bakåt i tid. Detta kan vid införandet ge en minskad ARR, beroende på avtalsstrukturen i respektive kundförhållande. Effekten, om den uppstår, är tillfällig och bolagets bedömning är att utfallet totalt sett kommer att påverkas positivt av den nya prismodellen.

Litium har fortsatt tillväxtfokus och följer tidigare kommunicerade mål. För att optimera Litiums möjligheter till skalbar och hög tillväxt, samtidigt som vi förhåller oss till nya externa faktorer, väljer vi dock att framåt inte kvantifiera våra finansiella mål. Grafen nedan visar ARR-utvecklingen de senaste 11 kvartalen.
 

Annual Recurring Revenue - ARR (MSEK)

[image]

Viktiga händelser under perioden

Litium överlåter teckningsoptioner till vd och CFO

Den 16 september meddelar Litium att man beslutat att överföra totalt 50 000 teckningsoptioner till vd Patrik Settlin och 20 000 teckningsoptioner till CFO Elin Roglar.

Kallelse till extra bolagsstämma i Litium AB (publ)

Den 27 september kallas aktieägarna till extra bolagsstämma torsdagen den 13 oktober 2022.
 

Viktiga händelser efter perioden

Kommuniké från extra bolagsstämma i Litium AB (publ)

Den 13 oktober publiceras kommunikén från den extra insatta årsstämman i Litium. Beslut fattades kring att utöka styrelsen till sex personer och Håkan Nylander blir ny ordinarie styrelseledamot.

Vd har ordet

Litium har både finansiell och operativ styrka. Under tredje kvartalet visade vi det genom en markant förbättring av EBITDA till 1,0 MSEK (-0,1 MSEK), samtidigt som ARR växte med 15,2% (20,3%) i ett krävande marknadsklimat. Den positiva resultattrenden, betryggande kassa och framsteg på viktiga strategiska områden, ger oss ett gynnsamt läge att flytta fram våra positioner i rådande marknad.

Det förbättrade rörelseresultatet är en effekt av affärsmodellens skalbarhet i kombination med god kostnadskontroll. Våra investeringar i automation och processutveckling börjar ge utdelning och möjliggör nu fortsatt tillväxt med ökande lönsamhet. Det gör oss också dynamiska nog att hantera även stora skiftningar i marknadsutvecklingen framåt. Med nuvarande nettokassaflöde, inräknat de investeringar som löpande görs i plattformen, har vi den finansiella uthållighet som krävs för att börja generera överskott under nästa år.

Vi står inför en tuff vinter i både samhälle och näringsliv. Förväntningarna är att handeln kommer att påverkas negativt, i synnerhet på konsumentsidan. Affärsmässigt är vi tack vare Litiumplattformens egenskaper något mindre känsliga för olika konjunkturlägen. Dels ger plattformen de förmågor som krävs för ökad försäljning, dels effektiviseras försäljnings- och eftermarknadsprocesser med sänkta kostnader som följd, vilket fått ökad vikt i investeringsbesluten på senare tid. Makropåverkan gör att beslutsprocesser i vissa fall förlängs i nuläget, men på det stora hela upplever vi att efterfrågan på våra lösningar är fortsatt god, särskilt inom B2B.

Vi delar passionen med våra partners och kunder för att skapa riktigt starka kundupplevelser inom ramen för en lönsam och växande affär. Att ge våra kunder de tekniska verktygen som gör dem till vinnare på sina marknader är en ledstjärna i allt vi gör. Affärsledare som väljer Litium ger sig själva utmärkta möjligheter att nå framgång oavsett marknadslandskap. Plattformens flexibilitet är oumbärlig när olika situationer kräver omställningsförmåga och hastighet i genomförandet.

I starten av hösten har vi har haft glädjen att se många av våra nytillkomna kunder lansera nya toppkvalitativa e-handelslösningar. Exempelvis är upplevelsegiganten Live it nu uppe med ny sajt, Ballingslöv med ett nytt direct-to-consumer koncept, och amerikanska MacArthur & Co har gått live med sin första fas efter kort implementationstid.

Vi är rustade för att hantera alla olika scenarion i den väntande lågkonjunkturen och övertygade om att vi, tillsammans med partners och kunder, kommer ut ännu starkare på andra sidan. Den grundläggande tron på vår strategi och långsiktiga framgång är orubbad. Litium rising.

//Patrik

Hela kvartalsrapporten finns att ladda ned som pdf på www.litium.se/investor-relations under Rapporter. Idag klockan 11:00 presenterar vd Patrik Settlin Q3-rapporten för 2022. Presentationen kommer att hållas på svenska och kan följas direkt via webbsändning som du hittar här: https://content.litium.se/q3-2022

Delårsrapporten för Q4 2022 publiceras den 16 februari 2023.
 

Cision