LITIUM: ARR 67,4 MLN KR SLUTET AV 3 KV, BRUTTOMARGINAL 65,6%

2022-10-27 08:40:24

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Litium, ett teknikbolag inom digital handel, hade årliga intäkter (ARR) om 67,4 miljoner kronor vid utgången av det tredje kvartalet (58,5), motsvarande en tillväxt på 15,2 procent (20,3).

Nettoomsättningen ökade till 15,6 miljoner kronor (13,9), med en bruttomarginal på 65,6 procent (68,3).

Ebitda-resultatet uppgick till 1,0 miljoner kronor (-0,1).

Vid periodens utgång låg likvida medel på 27,1 miljoner kronor (16,4).Direkt-SE