LITIUM: ARR 67,2 MLN KR SLUTET AV 2 KV, BRUTTOMARGINAL 69%

2022-07-21 08:13:15

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Litium, ett teknikbolag inom digital handel, hade årliga intäkter om 67,2 miljoner kronor vid utgången av det andra kvartalet (56,5), motsvarande en tillväxt på nära 19 procent. Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 16,7 miljoner kronor, med en bruttomarginal på 69,2 procent (70,9).

Ebitda uppgick till -0,8 miljoner kronor (-0,8).

Vid periodens utgång uppgick likvida medel till 28,7 miljoner kronor (21,1).Direkt-SE