Rapport Zalando redovisar en blygsam försäljningstillväxt samtidigt som resultatet föll. 

Zalando omsatte 3.168 miljoner euro under det fjärde kvartalet 2022, motsvarande en försäljningstillväxt på 2 procent.

Snittestimatet, enligt S&P Global Market Intelligence, låg på en omsättning på 3.196 miljoner euro.

Zalandos justerade rörelseresultat sjönk i kvartalet till 146 miljoner euro, jämfört med 181 miljoner motsvarande period året innan, och den justerade rörelsemarginalen blev 4,6 procent (5,8).

Zalando spår att GMV-försäljningen (”gross merchandise value”) ökar med 1 till 7 procent 2023, och att intäktstillväxten blir -1 till +4 procent.

”Gross merchandise value” är ett mått på värdet på produkter sålda via Zalandos plattform, inklusive moms.

Det justerade rörelseresultatet väntas uppgå till 280 till 350 miljoner euro helåret 2023.

Zalando uppger att de långsiktiga målen är oförändrade och att bolaget ska återvända till tvåsiffrig GMV-tillväxt på medellång sikt.