Bankkrisen i USA Ett 30-tal svenska fonder ägde aktier i den kollapsade amerikanska nischbanken SVB, enligt analysföretaget Morningstars kartläggning. Värdet på innehavet är troligtvis utraderat, men glädjande för andelsägarna är att bolagets portföljvikt generellt sett är låg.

Sedan tidigare är det känt att pensionsjätten Alecta var storägare i den amerikanska nischbanken SVB som kollapsade i förra veckan. Det var den näst största bankkraschen i USA:s historia. 

Morningstar har nu kartlagt vilka svenska aktiefonder som har exponering SVB. Värdet på innehavet är nu troligtvis utraderat sedan amerikanska myndigheter tagit kontrollen över banken, påpekar analysföretaget. 

Totalt handlar det om ett 30-tal fonder (se tabell längre ned). Glädjande för andelsägarna är att SVB:s portföljvikt generellt sett är låg i fonderna. 

Det är dock inte dagsfärska uppgifter som ligger till grund för kartläggningen utan fondernas rapporterade innehav vid utgången av februari eller januari i år. 

Baserat på Morningstars sammanställning hade SVB störst portföljvikt i SEB-fonden ”Teknologifond” på 1,85 procent. Innehavet gäller per den 28 februari. 

I kronor och ören hade Swedbank-fonden ”Robur Transition Global” tagit den största positionen i banken. Marknadsvärdet på fondens innehav uppgick till 364 miljoner kronor vid utgången av februari. Bolagets portföljvikt var då 1,11 procent. 

Tabell: De tio svenska aktiefonderna med störst exponering mot SVB. Källa: Morningstar

Fond SVB:s portföljvikt (procent) Positionens marknadsvärde (kronor) Siffror gäller per datum
SEB Teknologifond 1,85% 156 miljoner 28 februari 2023
SEB Aktiesparfond 1,24% 179 miljoner 28 februari 2023
Swedbank Robur Transition Global 1,14% 364 miljoner 28 februari 2023
Swedbank Robur Förbundsfond Global 1,11% 35 miljoner 28 februari 2023
Öhman Global 0,67% 122 miljoner 31 januari 2023
KPA Etisk Aktiefond 0,52% 33 miljoner 28 februari 2023
Swedbank Robur Talenten Aktiefond MEGA 0,51% 70 miljoner 28 februari 2023
Handelsbanken Amerika Tema 0,45% 61 miljoner 28 februari 2023
Lärarfond 21-44 år 0,33% 25 miljoner 31 januari 2023
Lärarfond 45-58 år 0,24% 10 miljoner 31 januari 2023