LIPIGON: FLERA FINANSIERINGSSPÅR TRYGGA LIPISENSE-UTVECKLING

2022-11-24 08:55:35

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsföretaget Lipigon Pharmaceuticals redovisar ett rörelseresultat på -6,8 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (-11,5).

Bolaget hade ingen nettoomsättning i kvartalet (0,6).

Nettoresultatet uppgick till-6,8 miljoner kronor (-11,4).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 11,9 miljoner kronor (-10,7) och likvida medel uppgick vid periodens slut till 15,6 miljoner kronor (39,6). Likvid från den under andra kvartalet genomförda företrädesemissionen om cirka 22,6 miljoner kronor före emissionskostnader erhölls i juli.

Lipigons kliniska program med läkemedelskandidaten Lipisense löper enligt plan. Under oktober rapporterades positiva top line-resultat från den kliniska fas 1-studien med Lipisense.

"Lipigon har likvida medel för att kunna slutföra sin kliniska fas 1-studie. Genom ett långsiktigt och systematiskt arbete är vi nu redo att börja planera för att inleda en klinisk fas 2-studie med Lipisense och till det krävs ytterligare kapitaltillskott. Vi jobbar med flera parallella spår för att trygga finansieringen av den fortsatta utvecklingen av Lipisense", skriver Lipigons vd Stefan K Nilsson i delårsrapporten.Direkt-SE