LIPIDOR: SIKTAR PÅ NY FAS 3-STUDIE MED AK02 NÄSTA ÅR

2023-05-26 13:22:39

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Lipidor siktar på en ny fas 3-studie med AKP02 under 2024, enligt ett pressmeddelande.

Det var i höstas som Lipidor meddelade att kombinationspreparatet AKP02 för behandling av psoriasis inte fullt kunde nå fas 3-studiens primära mål att visa likvärdig terapeutisk effekt jämfört med referensprodukten. I studien jämfördes AKP02 med ett marknadsledande preparat för topikal behandling vid lindrig till medelsvår psoriasis.

Lipidor har gjort en analys som har resulterat i en förklaringsmodell som nu genomgår ett verifieringsprogram.

"En uppdaterad AKP02-formulering, med optimerade egenskaper verifieras nu externt tillsammans med ett antal referensformuleringar. De delresultat som hittills extraherats i det prekliniska arbetet pekar entydigt på att föreslagna korrigeringar ger den önskade effekten", skriver bolaget.

Arbetet fortgår alltjämt i avsikt att ge ytterligare stöd för förändringen i formuleringen och därmed öka chanserna för att lyckas i en ny studie, heter det.

I juni kommer ett vetenskapligt rådgivningsmöte med Läkemedelsverket att hållas i avsikt att få den fortsatta utvecklingsplanen bekräftad.

Parallellt pågår kommersiella dialoger, upphandlingsarbete samt sonderande samtal kring finansiering.

"Efter sommaren är planen att starta en process för en större finansieringsrunda med målet är att genomföra en ny fas 3-studie under 2024", står det.

Lipidor-aktien föll kraftigt i oktober 2022 när det meddelades att AKP02 inte nådde sitt primära mål vid behandling av psoriasis.Direkt-SE