Krönika Efter handelskonflikter, krig och pandemi tar företagen hem produktion till Norden. Flera vinnare på trenden hör till aktierna som stigit kraftigt i år, konstaterar Placeringsguidens chefredaktör Fredrik Lindberg i en krönika.

Under lång tid efter Berlinmurens fall tycktes öppna gränser, demokrati och fri handel vara den självklara vägen för fred och ökat välstånd till fler. Starkare nationalistiska strömningar, handelskonflikter, pandemin och stormaktskrig har på relativt kort tid förändrat den bilden.

Ur ekonomiskt perspektiv ställer det till det. Konsumenter är inte vana att betala mer än vad som motiveras av de mest kostnadseffektiva idéerna.

Globala företag som byggt förfinade leveranskedjor tvingas tänka om.

Apple är kanske det främsta exemplet, med närmare 1,5 miljoner sysselsatta i sin globala leveranskedja, varav de flesta i Kina där praktiskt taget all hårdvara från företaget görs.

Apple har gått i fronten för en omflyttning där Kina på två decennier ökat från under 10 procent till över 30 procent av global tillverknings mervärde, enligt Världsbanken.

EU:s andel har samtidigt fallit från grovt 25 procent och USA från drygt 20 procent till strax över 15 procent vardera. Japan har ungefär hälften av det och har backat i motsvarande grad.

Indien ökar, men blygsamt och står ännu för bara några procent.

Apple liksom exempelvis Samsung, den enda aktören som säljer fler telefoner, lägger nu mer produktion i Indien för att minska sitt Kinaberoende. Senast lät Apple flytta produktion av plastskal för Airpods till Indien, för vidare transport till Vietnam och Kina när de trådlösa hörlurarna sätts ihop.

Men att flytta rubbet är lättare sagt än gjort när hela städer med infrastruktur och utbildad kinesisk arbetskraft har byggts för att hysa produktionen.

Indien har storleken att tävla om rollen som världens fabrik, men inte infrastrukturen eller utbildningsnivån. Beslutsprocesser tar också längre tid än i diktaturer som Kina och Vietnam.

Det bidrar till att Kina lär förbli världens fabrik även kommande decennium. I år är Kina dessutom ett givet placeringstema för portföljer med global strategi som inte valt bort landet av hållbarhetsskäl.

Återöppningen efter pandemin efter tre års nedstängning kommer att ge successivt ökad ekonomisk aktivitet i Kina i år – samtidigt som ekonomin bromsar i USA. Det lindrar konjunkturens effekter även här.

Men den mer långsiktiga trenden med förändrade investeringsströmmar för handel och produktion är också intressant.

Tyvärr förlorar flertalet när fler länder ser global handel som ett nollsummespel. Men förändringar är nästan alltid möjligheter för någon.

Till de som kan vinna fördelar hör Indien, men också börsföretagen som kan ta hand om produktion som nu flyttar hem till Sverige. På det temat gör vi en djupdykning i Placeringsguidens färska februariutgåva, bland andra Kitron, Note och Inission som stigit kraftigt på börsen i år.

För smart riskspridning i din globala portfölj tittar vi även på det nu åter ymniga utbudet av börshandlade fonder (ETF) för enskilda branscher, typ av tillgångar och regioner.

Vi intervjuar också en av arvtagarna till Salénrederierna, ett familjeföretag som växte till världsaktör tack vare internationell handel. Staffan Salén investerar idag i helt andra branscher.

Prenumeranter läser tidningen lätt här.

Har du ännu inte tillgång till tidningen får du ett kanonerbjudande här. Då får du tillgång till februariutgåvan digitalt direkt och sedan bland annat vår aktieportfölj innan tidningen kommer ut, liksom veckouppdateringar exklusiva för Placeringsguidens prenumeranter.