Lindabs årsredovisning och hållbarhetsrapport 2021

2022-03-29 09:33:32

Bra inomhusluft är avgörande för vår hälsa, speciellt med tanke på att vi spenderar merparten av vår tid inomhus. Årets årsredovisning fokuserar på hälsosamma inomhusmiljöer och hur Lindab bidrar till att göra dem bättre. "För ett bättre klimat™" är Lindabs övergripande syfte - att utveckla energieffektiva lösningar för hälsosamma inomhusmiljöer, och att göra det på ett sätt som också bidrar till ett bättre klimat för vår planet.

Lindab har även uppdaterat sin hållbarhetsplan med fler detaljer och måldatum. Den uppdaterade hållbarhetsplanen samt utfallet på ett antal nya nyckeltal redovisas i rapporten.

Årsredovisningen och hållbarhetsrapporten finns tillgänglig på www.lindabgroup.com (http://www.lindabgroup.com/Swedish/Pages/default.aspx).

__________________

Informationen är sådan som Lindab är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-29 09:33 CET.

Cision