Lindab slopar utdelning

Publicerad 2014-02-18 08:15

Rapport Trots en vinst för fjärde kvartalet som var högre än väntat blir aktieägarna utan utdelning. Styrelsen anser att kapitalet gör bättre nytta på annat håll.

Byggkomponentbolaget Lindab redovisar ett resultat före skatt på 126 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2013.

SME Direkts snittprognos på resultat före skatt uppgick till 83,6 miljoner.

Omsättningen blev 1.786 miljoner, mot väntade 1.741 miljoner.

Rörelseresultatet blev 154 miljoner. Här var 113 miljoner kronor väntat enligt SME:s sammanställning.

Ingen utdelning föreslås (0:00), att jämföra med förväntade 1:00 kronor.

Förvärv viktigare än utdelning

Lindabs styrelse föreslår att utdelning inte lämnas för 2013. Förslaget förklaras med att Lindabs styrelse ”ser ökade möjligheter till fortsatt tillväxt genom både organisk utveckling och genom förvärv tillsammans med inriktningen att skuldsättningen i förhållande till intjäningen (EBITDA) skall förbättras”.

Det framgår av bokslutsrapporten.

Föregående år gavs inte heller någon utdelning, men inför rapporten väntade sig analytikerna en utdelning på i genomsnitt en krona. Vinsten per aktie uppgick till 3:05 (1:61) kronor.

Ljusare utsikter

Utsikterna för den europeiska byggmarknaden, där Lindab har den största delen av sin försäljning, har ljusnat något.

Det konstaterar Lindabs vd Anders Berg i rapporten för det fjärde kvartalet som innehöll högre intäkter och förbättrat resultat.

Det handlar dock inte om någon snabb marknadsvändning. Återhämtningen förutspås börja under 2014 i blygsam takt och från låga nivåer.

”Lindab är ‘sencykliskt’ och är framförallt exponerat mot segmentet yrkesbyggnader, vilket innebär att marknadstillväxten i det korta perspektivet blir begränsad”, skriver Lindabs vd.

Han konstaterar även att det milda vintervädret i december haft en positiv påverkan på bolagets försäljning av framför allt byggnadssystem och byggprodukter.

Lindabs rörelseresultat om 154 miljoner kronor var 36 procent bättre än väntat.