LINC: SUBSTANSVÄRDET 63:60 KR/AKTIE PER 31/7

2021-08-03 08:15:33

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Linc, som investerar i life science, redovisar ett substansvärde på 63:60 kronor per aktie per den 31 juli.

Per den sista juni var substansen 61:00 kronor.Direkt-SE