LINC: SUBSTANSVÄRDE UPPGICK 30/6 TILL 61:00 KR/A, CA 81% PREMIE

2021-08-02 07:16:32

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Life science-investeraren Linc:s substansvärde uppgick den 30 juni 2021 till 3.535 miljoner kronor, motsvarande 61:00 kronor per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Resultatet från förvaltningsverksamheten blev -110 miljoner kronor (241), och rörelseresultatet hamnade på -111 miljoner kronor (241) för det andra kvartalet 2021.

På fredagen stängde aktien på 109:90 kronor, vilket motsvarar en premie över substansvärdet om drygt 80 procent.

Under kvartalet har Linc fyllt på med aktier i Calliditas och därmed ökat ägandet från 10,1 till 10,3 procent.

Aktier i Oncozenge har också förvärvats, innebärande en ägarökning om 6,8 till 10,2 procent.

"Värdeutvecklingen av Lincs portfölj under året kännetecknas av en konsolideringsfas i de tre största innehaven värdemässigt, Calliditas, Sedana och MedCap, som samtliga minskat i värdet under inledningen av 2021. En konsolideringsfas efter tre år av stark kursutveckling är naturligt. Samtidigt fortsätter den starka operativa utvecklingen i de tre bolagen, med ett antal centrala milstolpar under 2021", kommenterar vd Karl Tobieson i rapporten.Direkt-SE