LINC: RESULTATET EFTER SKATT VAR -370 MLN KR 2 KV (-93,3) (NY)

2022-07-20 07:10:28

(Tillägg: sista två styckena)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Lifescience-investeraren Linc redovisar ett resultat efter skatt på -370 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (-93,3). Resultatet per aktie uppgick till -6,4 kronor (-2,1).

Substansvärdet uppgick till 49,4 kronor per aktie vid utgången av kvartalet. Avkastningen på substansvärdet var -11,5 procent (-3,8) och resultatet från förvaltningsverksamheten uppgick till -449 miljoner kronor (-109).

"Substansvärdet minskade med 11,5 procent under andra kvartalet. Den enskilt största förklaringen är den negativa aktiekursutvecklingen i Sedana. Vi noterar samtidigt att den operativa utvecklingen i våra större innehav utvecklats enligt plan och att bolagen har stärkt sina positioner", skriver Lincs vd Karl Tobieson i vd-ordet.

"Dessutom är möjligheten att hitta nya attraktiva investeringar, noterade så väl som onoterade, bättre än någonsin. Vårt fokus framåt ligger på att selektivt värdera det stora inflödet av möjligheter för att på bästa sätt utnyttja vår starka kapitalisering i en mycket turbulent miljö", fortsätter han.Direkt-SE