LINC: RESULTATET EFTER SKATT BLEV -51 MLN KR 3 KV

2022-10-20 07:10:45

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Investmentbolaget Linc, som är inriktat på Life Science-sektorn, redovisar ett resultat efter skatt på -51,0 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (80,5). Resultatet per aktie uppgick till -0:90 kronor (1:40).

Rörelseresultatet låg på -68,5 miljoner kronor (101).

Resultat från förvaltningsverksamheten uppgick till -65,9 miljoner kronor (106).

Avkastning på substansvärdet per aktie uppgick till -1,8 procent (2,3).

Den enskilt största förklaringen till minskningen i substansvärdet är den negativa aktiekursutvecklingen i Calliditas, enligt Lincs delårsrapport.

"Vi noterar samtidigt att den operativa utvecklingen i våra större innehav utvecklats enligt plan och att bolagen har stärkt sina positioner", skriver Lincs vd Karl Tobieson.Direkt-SE