LINC: PORTFÖLJBOLAG CINCLUS PHARMA NÅR "POSITIVA" DATA I FAS 2

2022-11-04 08:05:58

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Cinclus Pharma, som är ett onoterat innehav i investmentbolaget Linc, redovisar vad bolaget beskriver som "positiva" övergripande resultat i fas 2-studien Leed där läkemedelskandidaten linaprazan glurate utvärderades för behandling av en form av sura uppstötningar, nämligen indikationen måttlig till svår erosiv gastroesofageal refluxsjukdom (eGERD).

Det framgår av ett pressmeddelande.

Fas 2-studiens primära mål var att stödja valet av dos för fas 3-studier, genom central bedömning av fyra veckors läkning av eGERD, med säkerhet och tolerabilitet som sekundära mål.

Enligt Lincs delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 var Cinclus Pharma investmentbolaget, med fokus på Life Science-sektorn, bolagets näst största onoterade innehav sett till värde efter Part production Sweden. Det verkliga värdet för Cinclus Pharma i Lincs böcker uppgick då till drygt 51 miljoner kronor med en kapitalandel på 4,1 procent av det totala kapitalet i Cinclus Pharma. Lincs innehav i Cinclus Pharma motsvarade per den 30 september 2022 en summa om 0:90 kronor per aktie i Linc motsvarande 1,8 procent av Lincs substansvärde samma dag.Direkt-SE