LINC: CINCLUS PHARMA STÅR INFÖR NOTERING 2023 - EIR VENTURES

2022-12-01 12:47:13

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det onoterade forskningsbolaget Cinclus Pharma, som ingår som ett av investmentbolaget Lincs onoterade innehav, kan under 2023 komma att genomföra en börsnotering på Stockholmsbörsen.

Det sade Magnus Persson, en av grundarna till Eir Ventures under Erik Pensers temadag med fokus på Healthcare på torsdagen.

Magnus Persson berörde även att den svåra marknaden för noteringar behöver förbättras innan en notering av Cinclus Pharma blir aktuellt.

I början av november 2022 presenterade Cinclus Pharma övergripande resultat från fas 2-studien Leed där läkemedelskandidaten linaprazan glurate utvärderades för behandling av en form av sura uppstötningar, nämligen indikationen måttlig till svår erosiv gastroesofageal refluxsjukdom (eGERD).

Enligt Lincs delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 var Cinclus Pharma investmentbolagets näst största onoterade innehav sett till värde efter Part production Sweden. Det verkliga värdet för Cinclus Pharma i Lincs böcker uppgick då till drygt 51 miljoner kronor med en kapitalandel på 4,1 procent av det totala kapitalet i Cinclus Pharma. Lincs innehav i Cinclus Pharma motsvarade per den 30 september 2022 en summa om 0:90 kronor per aktie i Linc motsvarande 1,8 procent av Lincs substansvärde samma dag.

Förutom Linc återfinns bland annat Trill Impact, Eir Ventures, och Fjärde AP-fonden i Cinclus Pharmas ägarlista.Direkt-SE