LINC: ALDER SÄKRAT SÅDDFINANSIERING 20 MLN KR

2022-09-28 07:11:28

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Linc meddelar att Alder Therapeutics har säkrat 20 miljoner kronor såddfinansiering för att avancera sina stamcellsterapiprogram mot det kliniska skedet. Finansieringen leddes av Flerie Invest och Linc.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Under förutsättning att vissa utvecklingsmilstolpar uppnås kommer Alder att erhålla en investering om ytterligare 14,4 miljoner kronor, lika fördelat mellan Linc och Flerie Invest. Lincs ägande kommer att vara 14,3 procent efter den första såddfinansieringsrundan. Under förutsättning att den andra investeringsrundan genomförs kommer Lincs ägande att uppgå till 20,4 procent.Direkt-SE