Lime Technologies AB: Maria Wester ny CFO på Lime Technologies

2022-08-03 08:30:00

Maria Wester kommer närmast från en roll som CFO för det digitala vårdtjänstebolaget Min Doktor. Dessförinnan har hon över tio års erfarenhet från olika nyckelroller inom det nederländska börsbolaget Intertrust Group, global leverantör av management- och administrationstjänster.

- Det känns fantastiskt bra att välkomna Maria Wester till Lime och vår koncernledning. Med Maria får vi ytterligare en engagerad ledare med starkt strategiskt fokus och lång erfarenhet av att arbeta i en noterad miljö. I ett läge när vi både vill skala våra befintliga marknader och långsiktigt närma oss nya, är Marias kompetens inom utlandsexpansion klockren, säger Nils Olsson, vd och koncernchef för Lime.

- Jag är väldigt stolt över att anta den här rollen på Lime. Jag lockas av den härliga företagskulturen och bolagets imponerande finansiella fotavtryck där de lyckats kombinera stark tillväxt med god lönsamhet i över tjugo år, också under tuffare perioder. Framför allt ser jag fram emot att få vara en del av Limes fortsatta tillväxtresa på en marknad som drivs framåt av en enormt snabb teknisk utveckling, säger Maria.

Maria Wester efterträder Magnus Hansson, CFO på Lime sedan 2015. Som tidigare meddelats kommer Magnus att avsluta sin tjänst först efter att överlämningen till en ny CFO är genomförd.
 

För ytterligare information, kontakta:

Lime Technologies AB (publ)

Nils Olsson, CEO / +46 736 44 48 55 / nils.olsson@lime.tech

Jennie Everhed, Head of Communications / +46 720 80 31 01 / jennie.everhed@lime.tech
 

Denna information är sådan information som Lime Technologies AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 augusti 2022, kl. 08:30.
 

Om Lime
Lime hjälper europeiska företag att bli bättre på kundvård. Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för "Customer Relationship Management" - utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990 och har närmre 400 anställda på kontoren i Lund, Stockholm, Göteborg, Gävle, Oslo, Köpenhamn, Utrecht, Köln och Helsingfors. Bland kunderna finns allt från små enmansföretag till stora organisationer.
www.lime-technologies.se

Cision