Lime Technologies AB: Inbjudan till webcast för presentation av Lime Technologies kvartalsrapport, januari - september 2022

2022-10-10 09:00:00

Samma dag kl. 09:30 hälsas analytiker, investerare, media och övriga intresserade välkomna att delta i en webcast där Limes vd och koncernchef, Nils Olsson, samt CFO/Head of Investor Relations, Magnus Hansson, kommenterar den publicerade rapporten och svarar på frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Limes hemsida (https://investors.lime-technologies.com/investor-relations/rapporter) efter rapportsläppet.

För deltagande vid presentationstillfället:

Anmäl dig till webcasten här. (https://attendee.gotowebinar.com/register/7202397523507623181)
 

För ytterligare information, kontakta:

Lime Technologies AB (publ)

Jennie Everhed, Head of Communications / +46 720 80 31 01 / jennie.everhed@lime.tech

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10:e oktober 2022, klockan 09:00 CET.
 

Om Lime
Lime hjälper företag från hela Europa att bli bättre på kundvård. Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för "Customer Relationship Management" - utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990 och har närmre 400 anställda på kontoren i Lund, Stockholm, Göteborg, Gävle, Oslo, Köpenhamn, Utrecht, Köln, Helsingfors och Krakow. Bland kunderna finns allt från små enmansföretag till stora organisationer. www.lime-technologies.se

Cision