Lime Technologies AB: Delårsrapport januari-juni 2021

2021-07-16 07:50:00
Andra kvartalet
 • Nettoomsättningen uppgick till 103,0 Mkr (85,0) vilket innebär en nettoomsättningstillväxt om 21% (21%). 
 • Repetitiva intäkter uppgick till 60,9 Mkr (48,5)
 • Kvartalet belastades av jämförelsestörande poster om -1,1 Mkr (0,0) hänförligt till förvärv
 • Justerad EBITA uppgick till 27,6 Mkr (21.8), vilket innebär en justerad EBITA marginal om 27% (26%) 
 • Resultat efter skatt uppgick till 13,4 Mkr (13,3)
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 1,01 kr (1,00) och efter utspädning till 1,01 kr (1,00)
 • Förvärvat 90% av aktierna i det tyska bolaget Userlike UG som är experter inom enhetlig meddelandehantering, så kallad UM - Unified Messaging
 • Tagit upp nytt banklån om 250 Mkr samt löst banklån om 50 Mkr
Första halvåret 2021
 • Nettoomsättningen uppgick till 197,3 Mkr (170,0) vilket innebär en nettoomsättningstillväxt om 16% (22%)
 • Repetitiva intäkter uppgick till 113,2 Mkr (95,4)
 • Första halvåret belastades av jämförelsestörande poster om -1,1 Mkr (0,0) hänförligt till förvärv
 • Justerad EBITA uppgick till 53,9 Mkr (45,3), vilket innebär en justerad EBITA marginal om 27 % (27 %)
 • Resultat efter skatt uppgick till 30,2 Mkr (27,5)
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 2,27 kr (2,07) och efter utspädning till 2,27 kr (2,07)
 • Förvärvat 90% av aktierna i det tyska bolaget Userlike UG som är experter inom enhetlig meddelandehantering, så kallad UM - Unified Messaging
 • Tagit upp nytt banklån om 250 Mkr samt löst banklån om 50 Mkr
 • Beslutat att etablera Lime i Tyskland

Vd:s kommentar
Med offensiva investeringar och ett starkt team har vi siktet inställt på Europa

Det är med ett bättre affärsklimat, bra orderingång, all time high i antal rekryteringar samt fortsatt offensiva investeringar i sälj, marknad och produktutveckling, som vi lämnar det andra kvartalet 2021. Nettoomsättningen uppgick till 103 Mkr, vilket motsvarar en omsättningstillväxt om 21 % och EBITA-marginalen uppgick till 26 % under det andra kvartalet. Både tillväxt och EBITA i kvartalet överstiger våra finansiella mål och som vi tidigare kommunicerat kommer vi att prioritera tillväxt framför lönsamhet, så även framöver. Att våra investeringar ger resultat skapar förutsättningar att fortsätta med våra satsningar, både i Sverige och på våra tillväxtmarknader.
Med Limes nya ledning sätter vi kursen mot 2025 och ett internationellt CRM-bolag
Två månader har nu gått sedan jag tog över vd-rollen. Jag är stolt och tacksam över att få jobba med härliga, smarta individer som verkligen brinner för att göra vardagen bättre för våra kunder. Vi har nu formerat en ny ledningsgrupp, satt kursen mot 2025 och påbörjat resan mot att bli en stark europeisk CRM-spelare. 
Som ett led i att bli mer internationella och kunna hjälpa våra kunder med en större del av kundresan, förvärvade vi tyska Userlike i början av maj. Userlikes tillväxt under det andra kvartalet möjliggör ytterligare satsningar inom området Customer Messaging. Integrationen går enligt plan och vi hoppas kunna lansera produkten som en tilläggsfunktion till våra CRM-lösningar tidigt under hösten.
Ett av våra främsta fokusområden framöver är att stärka våra marknader utanför Sverige. Genom en tydligare Go-to-Market-strategi och investeringar i effektivare marknadsföring, kommer vi att sätta större tryck på våra vertikaler och jobba hårt för att skapa en marknadsledande position inom dessa. I linje med denna strategi kommer den tyska verksamheten, som vi planerar att öppna upp i augusti, initialt fokusera på att etablera sig inom Limes fokusvertikaler energi och partihandel. Vi har även påbörjat rekryteringen av en lokal säljchef och en säljorganisation för Lime Tyskland.
Förbättrat affärsläge med glädjande uppgång i nyförsäljningen
Som jag nämnde i inledningen börjar affärsläget se alltmer positivt ut efter en tydlig nedgång till följd av pandemin. Vi har haft tillväxt i orderingången under både första och andra kvartalet 2021. Framförallt är det glädjande att vi återigen kan se en uppgång i nyförsäljningen, vilken varit mest påverkad under pandemin. Under det andra kvartalet 2021 välkomnar vi bland annat Aspelin Ramm, VAMAS och Bevela som nya kunder.
Vi kan också glädjas åt en förbättrad ARR-utveckling under det andra kvartalet. ARR:en växte med  33% Q2 mot Q2.
Ett starkt team i en omtänksam prestationskultur driver Lime framåt
En nyckelfaktor för att vi ska kunna ta oss fram i snabb takt på den tillväxtresa vi redan har inlett, är förstås att vi har ett starkt team. Under våren har vi fortsatt att rekrytera nya medarbetare för att göra oss redo att hjälpa än fler kunder att bli riktigt duktiga på kundhantering och försäljning. När vi summerar andra kvartalet har vi signerat 50+ nya medarbetare 2021, av vilka merparten är traineer som börjar i augusti. För att möta den efterfrågan vi haft under våren behöver vi kontinuerligt utveckla befintlig personal och rekrytera mer kompetens under hösten.
Jag är stolt över hur vi som organisation och kollegor hittills har hanterat såväl hemarbete som pandemin generellt. Vikten av att ses, göra roliga saker, resa och träffa kunder blir extra tydlig nu när vi anar ljuset i tunneln och vi vågar känna in längtan efter allt detta, som ofta är några av huvudanledningar till att man arbetar på Lime.
Att vi har personal som trivs, mår bra, blir utmanande och vill vara med och driva Lime till ett ännu bättre bolag, har och kommer alltid att vara en viktig framgångsfaktor. Därför ser jag positivt på att våra länder nu öppnar upp alltmer och att vi succesivt kan återgå till det nya normala. Under hösten kommer vi att fortsätta investera i vår kultur och våra medarbetare genom att, förhoppningsvis, kunna återuppta konferenser, resor och fysiska kundmöten. Med det sagt, följer vi noga pandemins utveckling och har naturligtvis våra kollegors och kunders säkerhet som högsta prioritet. För det är med en organisation som drivs framåt av såväl prestation som omtanke, som vi tar oss an Europas CRM-marknad.
Jag vill passa på att önska alla kunder, kollegor och aktieägare en riktigt härlig sommar!
/Nils Olsson, vd & koncernchef, Lime Technologies
 Läs hela rapporten i bifogad PDF
 

Inbjudan till webcast för presentation av Lime Technologies delårsrapport för januari-juni 2021

Fredagen den 16 juli 2021, kl. 09:30, hälsas analytiker, investerare, media och övriga intresserade välkomna att delta i en webcast där Limes vd och koncernchef, Nils Olsson, och CFO, Magnus Hansson, kommenterar den publicerade rapporten och svarar på frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Limes hemsida för investerare (https://investors.lime-technologies.com/investor-relations/rapporter/).

Länk till webcasten finner ni här (https://register.gotowebinar.com/register/3303358856962737932). 
 

För ytterligare information, kontakta:

Lime Technologies AB (publ)

Nils Olsson, CEO / +46 736-44 48 55 / nils.olsson@lime.tech

Magnus Hansson, CFO & Head of Investor Relations / +46 708-55 55 40 / magnus.hansson@lime.tech

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Lime Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 juli 2021, kl. 07:50.
Om Lime
Lime hjälper företag från hela Norden att bli bättre på kundvård. Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för "Customer Relationship Management" - utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990 och har 330 anställda på kontoren i Lund, Stockholm, Göteborg, Gävle, Oslo, Köpenhamn, Utrecht, Köln och Helsingfors. Bland kunderna finns allt från små enmansföretag till stora organisationer. www.lime-technologies.se

Cision