LIME: RESULTATET EFTER SKATT 16,2 MLN KR (16,8) I 1 KV

2022-04-26 07:57:22

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kundhanteringsaktören Lime Technologies redovisar ett resultat efter skatt på 16,2 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (16,8). Resultatet per aktie uppgick till 1:22 kronor (1:26).

Rörelseresultatet blev 21,8 miljoner kronor (21,9) och rörelsemarginalen var 18 procent (23).

Nettoomsättningen uppgick till 119 miljoner kronor (94,4). Försäljningstillväxten var 26 procent (11).

"Vi lämnar det första kvartalet bakom oss med ett starkt inflöde av återkommande intäkter, vilket leder till en accelererad ARR-tillväxt på 38 procent. Den totala tillväxten uppgår till 26 procent", skriver vd Nils Olsson i delårsrapporten.Direkt-SE