LIME: EBITA-RESULTATET BLEV 34,1 MLN KR 4 KV (29,2)

2023-02-16 08:00:42

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kundhanteringsaktören Lime Technologies redovisar ett ebita-resultat på 34,1 miljoner kronor (29,2) för det för det fjärde kvartalet 2022.

Ebita-marginalen var 25 procent (26).

Rörelseresultatet blev 25,7 miljoner kronor (19,6) och rörelsemarginalen var 19 procent (17).

Resultatet efter skatt var 19,1 miljoner kronor (15,2). Resultatet per aktie uppgick till 1:43 kronor (1:14).

Nettoomsättningen uppgick till 136 miljoner kronor (114). Försäljningstillväxten var 19 procent (22).

Limes styrelse föreslår en utdelning på 2:80 kronor per aktie för 2022 (2:60).Direkt-SE