Lill-Babs ska lyfta Doro

Publicerad 2012-11-08 09:41

Delårsrapport Doro ser en positiv försäljningstrend på samtliga av sina marknader och orderingång för oktober var exceptionellt god.

Det uppger vd Jérôme Arnaud i en kommentar enligt delårsrapporten.

”Tillväxttakten på rullande tolv månader ligger i dagsläget på 12,7 procent och värdet på vår orderbok vid utgången av kvartalet var 15,8 procent högre jämfört med samma tidpunkt förra året”, kommenterar han.

Doro uppger vidare att bolagets kommer att lansera sin smartphone anpassad för seniorer i Norden i slutet av november och till jul har bolaget en komplett marknadsföringsplan med Lill-Babs.

”Flera strategiska produktlanseringar baserade på vår produkt- och teknologiplattform är planerade för det fjärde kvartalet och det första kvartalet 2013”, heter det i rapporten.

Under tredje kvartalet ökade Doros försäljning i Norden med 6,6 procent och i Emea-regionen var tillväxten 4,6 procent. Alla länder i Emea växte med undantag för Tyskland.

”Doros första steg för att motverka lågpriskonkurrens på den tyska marknaden, en faktor som starkt påverkade det andra kvartalet, har dock varit framgångsrika och fler åtgärder är planerade för fjärde kvartalet och 2013”, heter det i rapporten.