LightAir: Ramavtal kring luftrening i slöjdsalar hos fyra svenska kommuner

2022-11-25 09:00:00

De östgötska kommunerna Linköping, Norrköping, Söderköping, Valdemarsviks samt fastighetsbolaget Lejonfastigheter har genomfört en gemensam upphandling och tecknar nu ramavtal med Trä & Miljö AB gällande samtliga sina slöjdsalar. Avtalet börjar gälla i februari 2023 för kommande fyra år och berör närmare hundratalet skolor i dessa fyra kommuner.

Den av Trä & Miljö AB vunna upphandling inbegriper en mängd produkter för slöjdsalar, däribland slöjdmaskiner, inredning och besiktningstjänster. För första gången omfattas även dessa kommuners centrala ramavtal även luftrening på artikelbasis och upphandlad ramavtalsprodukt är LightAirs teknologi CellFlow DEP.

"Vi märker av en växande efterfrågan för CellFlow-teknologin i skolmiljöer," säger Patrik Schillerström, projektledare för det vunna avtalet hos Trä & Miljö AB. "Det är givetvis positivt att såväl upphandlingsenheter som lärare och elever uppmärksammar fördelarna som teknologin erbjuder. Vi har redan installerat LightAirs luftrenare på ett flertal skolor i dessa kommuner. Att de nu tar steget och föreskriver denna produkt i ett ramavtal talar sitt tydliga språk om vilken betydande effekt bra luftrening har för en god arbetsmiljö."

Trä & Miljö har en växande målgrupp, samtidigt som bolaget är traditionellt uppbyggt gentemot en nischad huvudmarknad bestående av svenska slöjdsalar. I just dessa genereras extra mycket partiklar och emellanåt direkt hälsovådliga sådana. Överraskande nog för lekmän är att salar för syslöjd oftast är värre ur ett luft- och hälsoperspektiv än träslöjdssalar. Utöver konkreta fördelar med effektiv och tystlåten luftrening så har LightAirs produkterbjudande stora konkurrensfördelar gällande de totala livscykelkostnaderna. Bland annat genom färre filterbyten, men framför allt genom betydligt lägre energiförbrukning än hos konkurrerande lösningar.

"LightAirs framtid kretsar mycket kring hur vi nu ställer om till att fokusera vår långsiktiga tillväxtstrategi på B2B och tillhandahålla ren luft till skolor, kontor och industrier," säger Lars Liljeholm, vd på LightAir. "Det är väldigt glädjande att dessa fyra kommuner nu har tagit in luftrening i sin centrala upphandling och specificerat en väl beprövad lösning i form av vår CellFlow-teknologi. Ren luft borde vara en självklarhet för varje skola och varje klassrum då forskning visar på hur detta påverkar den kognitiva förmågan. En verkligt inkluderande skola måste även säkerställa en ren och virusfri luft i sina lokaler."

Aktiv luftrening är av ökande intresse och betydelse hos svenska skolor såväl som kontor och industrier. Ren luft bidrar till en hälsosammare miljö och ökad produktivitet, med lägre sjukfrånvaro och förbättrad inlärning. Forskning och undersökningar[1] visar att barn och ungdomars kognitiva förmågor och inlärning påverkas negativt av partikelhalten i skolor och utbildningslokaler.

[1] Se exempelvis djupstudie av 39 katalanska skolor som publicerats i PLOS Medicine: Association between Traffic-Related Air Pollution in Schools and Cognitive Development in Primary School Children: A Prospective Cohort Study (https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001792)

Cision