LightAir presenterar på Stora Aktiedagen

2022-11-30 09:00:00

Idag, den 30 november klockan 19:00, medverkar LightAir på Aktiespararnas evenemang Stora Aktiedagen Stockholm. Lars Liljeholm kommer presentera LightAir och även ha möjlighet att svara på frågor om bolaget.

LightAir inbjuder dig som aktieägare, analytiker och journalist att ta del av presentationen live på webben, via www.aktiespararna.se/tv/live. Evenemanget är öppet för alla och kräver inget medlemskap hos Aktiespararna. Ingen föranmälan krävs för att följa evenemanget digitalt.

Passa på att ställa dina frågor via Aktiespararna, genom att skicka ett sms till 079-347 98 45 eller maila till event@aktiespararna.se (event@aktiespararna.se?subject=Fr%C3%A5gor%20till%20LightAir%20kl.%2019).Dina frågor kommer att förmedlas av Aktiespararnas moderator i samband med en kortare frågestund efter presentationen. Du kan skicka in dina frågor redan nu eller i samband med presentationen.

Aktiv luftrening är av ökande intresse och betydelse inom kontor, skolor och industrier. Ren luft bidrar till ökad produktivitet och en hälsosammare miljö, med minskade produktionsbortfall och lägre sjukfrånvaro. Inom just den industriella målgruppen återfinns ofta en betydligt större medvetenhet och synliggjorda problem gällande små och ultra-fina partiklar i inomhusluften, orsakandes problem för såväl människors som maskiners välbefinnande. Utöver konkreta fördelar med effektiv och tystlåten luftrening så har LightAirs patenterade teknologier stora konkurrensfördelar gällande de totala livscykelkostnaderna. Bland annat genom färre filterbyten, men främst genom låg energiförbrukning.

LightAir genomför nu en företrädesemission om totalt 24,7 miljoner SEK där cirka 85 procent är säkerställt med teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsperioden pågår fram till och med den 13 december med teckningskursen 1,40 SEK per unit, motsvarande 0,70 SEK per aktie. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) nyemitterad teckningsoption av serie TO 2. Rådgivare är Stockholm Corporate Finance och mer information samt material kring emissionen återfinns via www.lightair.com/sv/investor-information/emission-2022/.

Cision