LIGHT AIR: VILL TA IN INITIALT 24,7 MLN KR I FÖRETRÄDESEMISSION

2022-10-24 08:09:42

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Light Air, som utvecklar och säljer luftrenare, har beslutat om en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma den 22 november och omfattas till 85 procent av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden från bland andra Ilija Batljan, Göran Wikström och fonden Exelity.

Företrädesemissionen kommer vid full teckning initialt att tillföra Light Air cirka 24,7 miljoner kronor, före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan bolaget komma att tillföras ytterligare upp till cirka 24,7 miljoner kronor.

Teckningskursen är 1:40 kronor per unit, motsvarande 0:70 kronor per aktie.Direkt-SE