LIGHT AIR: OMSÄTTNING 7,1 MLN KR 1H (8,6)

2022-08-26 16:42:11

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Light Air, som utvecklar och säljer luftrenare, hade en omsättning på 7,1 miljoner kronor för det första halvåret 2022 (8,6). Rörelseresultatet före avskrivningar, ebitda, uppgick till -6,8 miljoner kronor (-6,3).

Orderingången uppgick till 8,3 miljoner kronor (7,6). Orderboken vid halvårsskiftet uppgick till 7,4 miljoner kronor (4,3), varav 6,3 miljoner (1,6) i abonnemangsintäkter kommande tolv månader.

Enligt vd Lars Liljeholm har början av 2022 varit utmanande för bolaget med en vikande organisk försäljning inom den traditionella och än mer konkurrensutsatta konsumentsidan. Marknadspåverkan från konsumentsegmentet har varit negativ i högre utsträckning än förutsett.

"Efter en markant ökad efterfrågan i samband med pandemins utbrott under första halvåret 2020 avtog efterfrågan under senare delen av året, och någon återhämtning har tyvärr inte kunnat skönjas under efterföljande tid", skriver vd:n i rapporten.Direkt-SE