LIGHT AIR: GARANTERNA FICK TECKNA 41% AV FÖRETRÄDESEMISSIONEN

2022-12-16 08:05:33

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den företrädesemission på 25 miljoner kronor som har genomförts av Light Air tecknades totalt till 85 procent, varav garanter fick teckna 41 procentenheter. Bolaget tillförs 21 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Vi vill tacka befintliga och nya aktieägare som deltagit i emissionen och därmed gett oss förtroendet att skapa aktieägarvärde i ett utmanande kapitalmarknadsklimat. Genom företrädesemissionen har vi nu ökat vår kapacitet för att ytterligare accelerera vår tillväxt och vidareutveckla vårt fokus på förvärv och affärsutveckling i enlighet med vår strategi inom B2B-försäljning", säger Light Airs vd Lars Liljeholm.

Light Air utvecklar och säljer luftrenare.Direkt-SE