Lifco AB: Lifco förvärvar Heinz Schuller KG i Tyskland

2022-10-21 11:59:30

Schuller omsatte 2021 cirka 22 MEUR och har 44 anställda. Bolaget är baserat i Bindlach, Tyskland och kommer att konsolideras i affärsområdet Systems Solutions, division Byggmaterial. Konsolideringen beräknas ske i november 2022.

Förvärvet kommer inte att ha någon väsentlig effekt på Lifcos resultat och finansiella ställning under 2022.

Läs gärna mer på www.schuller-kg.de.

För mer information, kontakta gärna:

Per Waldemarson

VD och koncernchef Lifco

E-post per.waldemarson@lifco.se

Åse Lindskog
Media och investerarrelationer
Tel 0730 244 872, e-post ir@lifco.se

Om Lifco

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Vid årsskiftet 2021 hade Lifco 198 rörelsedrivande bolag i 31 länder. År 2021 omsatte Lifco 17,5 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 3,7 miljarder SEK och en EBITA-marginal på 21,2%. Läs mer på www.lifco.se.

Cision