Lifco AB: Lifco emitterar två obligationslån om totalt 750 MSEK

2022-08-23 17:35:05

Obligationslånen om totalt 750 MSEK är uppdelade i ett lån om 380 MSEK som löper med en årlig rörlig ränta och ett lån om 370 MSEK som löper med en årlig fast ränta. Obligationslånen är emitterade med en marginal om 1,10% mot tre månaders STIBOR respektive 2 års mid-swapränta. Intresset för obligationslånen var mycket stort.

Likviden från obligationsemissionerna kommer att användas till refinansiering av existerande obligationslån. Lifco avser att notera de nya obligationerna på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm.

Danske Bank och SEB agerade som emissionsinstitut för emissionen.

För mer information, kontakta gärna:

Per Waldemarson

VD och koncernchef Lifco

E-post per.waldemarson@lifco.se

Åse Lindskog
Media och investerarrelationer
Tel 0730 244 872, e-post ir@lifco.se

Om Lifco

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Vid årsskiftet 2021 hade Lifco 198 rörelsedrivande bolag i 31 länder. År 2021 omsatte Lifco 17,5 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 3,7 miljarder SEK och en EBITA-marginal på 21,2%. Läs mer på www.lifco.se.

Cision