Rapport Husvagns- och husbilsföretaget Kabes omsättning minskade under det gångna kvartalet vilket framförallt berodde på leveransstörningar. 

Kabe redovisar ett resultat efter skatt på 64 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (59). Resultatet per aktie uppgick till 7:11 kronor (6:44).

Det framgår av bolagets delårsrapport för andra kvartalet.

Rörelseresultatet blev 80 miljoner kronor (70) och rörelsemarginalen var 8,9 procent (7,3).

Nettoomsättningen uppgick till 897 miljoner kronor (965), en minskning med 7 procent från motsvarande kvartal i fjol. Den minskade omsättningen var enligt Kabe en direkt följd av leveransförseningar av husbilar från Adria-fabriken i Slovenien.

”Den förväntade förskjutningen av Kama Fritids försäljning mellan första kvartalet och andra kvartalet har även påverkat omsättningen negativt. Vi kan konstatera att återförsäljare och konsumenter tidigarelade sina inköp av tillbehör för att säkra leverans av produkter”, skriver Kabe i rapporten.