IT-problem hos en underleverantör som bland annat packar Biogaia Protectis i aluminiumförpackningar ligger bakom vinstvarningen.

Aktie Probiotikabolaget Biogaia uppger att företaget drabbats av leveransförseningar från en av sina leverantörer. Det kommer påverka försäljning och resultat i både det tredje och fjärde kvartalet 2019. Det framgår av ett pressmeddelande.

Leveransförseningar är från en av Biogaias externa leverantörer, som packar Biogaia Protectis tabletter, Biogaia Prodentis tabletter och Biogaia Gastrus tabletter i aluminiumförpackningar. Förseningarna är orsakade av att leverantören implementerat ett nytt IT-system i sin produktion.

För det tredje kvartalet räknar nu Biogaia med att försäljningen uppgår till 167 miljoner kronor, mot 175 miljoner kronor motsvarande period i fjol, varav produktförsäljningen 162 miljoner kronor (157). Rörelseresultat förväntas uppgå till 49 miljoner kronor, jämfört med 66 miljoner tredje kvartalet i fjol.

Bolaget uppger vidare att det är för tidigt för att uttala sig om leveransförseningarnas effekt under det fjärde kvartalet men menar att produktförsäljningen på årsbasis kommer vara ”tillfredställande”.

”Vi bedömer att försäljningsminskningen är temporär och att förseningarna inte påverkar våra långsiktiga förväntningar och sälj- och marknadsföringsstrategier. Vi ser däremot över våra inköpsrutiner för att minska risken för en upprepning av liknande problem, skriver Isabelle Ducelli, koncernchef vid Biogaia.

Biogaia publicerar rapporten för det tredje kvartalet den 23 oktober.