Legotillverkare med framtiden för sig

Publicerad 2011-03-04 11:12

Kontraktstillverkaren som är billigast på börsen är på väg tillbaka efter konjunkturraset.

Blir formtoppen lika kortvarig som Åtvidabergs FF:s comeback i allsvenskan? Partnertech visade äntligen svarta siffror fjärde kvartalet i fjol. Kontraktstillverkaren, med rötterna i gamla Facit, har nu efter omstruktureringar och med bra drag i industrikonjunkturen alla möjligheter att ta sig upp ur gärdsgårdsserien lönsamhetsmässigt.

Kontraktstillverkarna, som redan pressades av klen lönsamhet, drabbades naturligtvis brutalt av det kraftiga raset för industrikonjunkturen i finanskrisens spår 2008 och 2009. Genomklappningen blev nästan lika brutal som efter 2000 när IT-bubblan sprack. Partnertech klarade sig dock något bättre än sektorkollegan Note som tvingades till nyemission.

Partnertech är med 1 300 anställda och en omsättning på drygt 2 miljarder kronor ett av Europas största kontraktstillverkare. Bolaget har verksamhet i hela Norden men också i Polen, Kina, USA och England. Och förflyttningen av produktion från väst till öst, från högkostnadsländer till lågkostnadsdito fortsätter. Senast häromveckan beslutade bolaget sig för att rationalisera verksamheten i England och flytta samman produktionen till en enda anläggning.

Partnertech har nu byggt upp en bred och förhållandevis stabil kundbas med bolag som Axis, Tomra, Getinge, Micronic Mydata, Tetrapak, Electrolux och Biotage.

Kontraktstillverkare är i dag så mycket mer än vad benämningen ger sken av. Visst ligger huvuddelen av verksamheten fortfarande på legotillverkning, det vill säga tillverkning av delar eller produkter som företagen inte anser ligga i deras kärnverksamhet längre. Men uppdragen för Partnertech spänner vidare än så, ända från utvecklingsstadiet av en produkt till distribution och service i slutändan. Partnertech sköter till exempel all service och distribution för Axis på den nordamerikanska marknaden.

En ökad diversifiering av kundbasen har naturligtvis varit en viktig strategi för Partnertech de senaste åren för att undvika att hamna i samma fälla som i samband med att IT-bubblan sprack och då bolaget hade huvuddelen av verksamheten mot IT- och telekomsektorn.

I dag är försäljningen relativt jämnt fördelad över fyra större och två mindre sektorer och marknadsområden. I den snabba och kraftfulla konjunkturnedgången 2008–2009 hjälpte dock detta föga. Men i en mer normaliserad marknad är det naturligtvis ett plus med en väl diversifierad kundstock.

Det som växer bäst just nu är, till vd Leif Thorwaldssons glädje, medicin- och miljöteknik, med uppemot 30 procent det senaste året.

Tillväxten för koncernen som helhet blev 4 procent för helåret 2010. Men då var det första halvåret fortfarande segt, framför allt inom området försvar och marin som dock är bolagets minsta marknadsområde som motsvarar 5 procent av koncernens totala omsättning. Under fjärde kvartalet hade tillväxten kommit upp i dryga 14 procent.

Det finns fortfarande en strukturell tillväxtpotential i kontraktstillverkningen i takt med att allt fler företag fokuserar på kärnverksamheten och lägger ut produktion externt. Att växa med målsättningen, minst 10 procent per år, låter dock väl optimistiskt.

Även om vi tror att 2011 kan bjuda på en tvåsiffrig tillväxt ligger det närmare till hands med en genomsnittlig tillväxt framöver kring 4–5 procent, i takt med marknaden. Möjligen kan därtill komma en del förvärvstillväxt.

Partnertechs marginalmål på 7 procent känns inte heller särskilt realistiskt i dagens marknad. 2005–2006 presterades dock hyfsade 4–5 procents marginal som det borde gå att uppnå igen, välslimmat och med konjunkturvinden i ryggen. Klarar bolaget att nästa år tjäna 4 kronor per aktie som man gjorde i mitten av det gångna decenniet värderas aktien till låga p/e 6. I relation till omsättningen är aktien också en av de allra billigaste på Stockholmsbörsen med ett p/s-tal på 0,15.

I förra högkonjunkturen 2007 handlades aktien över 130 kronor. I dag är den nere i 25. Men bolaget har rest sig ur värre svackor än så här.

Kan Partnertech bara nå tillbaka till lönsamhetsnivåerna före krisen, halvvägs mot sina finansiella mål, är aktien en klar kursdubblare.

Fler aktietips från VA

Grönt. Partnertech tillverkar bland annat återvinningsstationer åt norska Tomra. CHRISTINA SJöGREN/scanpix

billigast på börsen. Leif Thorwaldssons Partnertech. PartnerTech