Ledningsförändring i Concentric AB

2021-09-29 08:00:00

David Bessant kommenterade: "Min resa med Concentric har varit trevlig och jag vill tacka teamet för allt stöd de senaste 12 åren."

David Woolley, VD för Concentric, kommenterade: "Ända sedan han började i Concentric 2009 har Dave bidragit betydligt till vår koncern, först som CFO och senare som SVP och vi önskar honom lycka till i framtiden. Vi förväntar oss att tillkännage en permanent efterträdare inom en snar framtid. "

Denna information är sådan som Concentric AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 2021 klockan 08:00 CET.

Cision