Johan Hjertonsson, vd för Latour.

Aktie Efter en strategisk översyn har styrelsen i Latour beslutat revidera bolagets finansiella mål. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolagets lönsamhetsmål förändras från att vara minst 10 procent rörelsemarginal i varje innehav, till att vara minst 15 procent rörelsemarginal i snitt för samtliga innehav.

Avkastningsmålet ändras från att ha varit 15-20 procent avkastning på operativt kapital i varje innehav, till att i stället vara minst 15 procent avkastning på operativt kapital i varje innehav.

Tillväxtmålet, minst 10 procent årlig tillväxt i varje innehav, kvarstår oförändrat.

Liksom tidigare ska de finansiella målen gälla över en konjunkturcykel och högre interna mål tillämpas för enskilda innehav, enligt Latour. Vad gäller tillväxtmålet ska organisk tillväxt vara prioriterad.

Vid 14.55-tiden på måndagseftermiddagen handlas Latour-aktien ned 2 procent.