Fonder Flera latinamerikanska marknader pressas av pandemin. Många länder, inte minst Brasilien, har drabbats av mer långdragna ekonomiska effekter av corona, menar SEB-förvaltaren Marie-Anne Meldahl. Och det fortsätter att inverka negativt på aktiemarknaden, säger hon.

Latinamerikafonder generellt och Brasilienfonder i synnerhet ligger på rejäla minus sedan årsskiftet. Detta samtidigt som aktiemarknader i andra delar av världen ständigt slår nya rekord. 

För Brasilienfonder handlar det om nedgångar på som mest drygt 10 procent i år (se tabell nedan). 

När det gäller Brasilien, som är Latinamerikas största ekonomi, så har president Bolsonaro på flera sätt blivit en symbol för de svårigheter som just nu präglar landet i skuggan av pandemin, menar Marie-Anne Meldahl.

– Just nu är sentimentet på marknaden i botten, och Bolsonaros inblandning i styrningen av Petrobras ledde till en kraftig nedgång i aktien under februari, säger hon.

Tapp mot dollarn

– Eftersom det bolaget väger förhållandevis tungt i index så har det en viss inverkan både på börskurserna och sentimentet i marknaden. Även valutorna har spelat roll då framför allt den brasilianska realen tappat mot USA-dollarn i år.

På uppsidan har framför allt värdebolag och råvaror börjat visa styrka, och den ekonomiska aktiviteten ökar i världen i stort. Det i sin tur borde stödja aktiekurserna i Latinamerika, men det ska vägas mot kontinentens förmåga att hantera viruset, både ur social, politisk och ekonomisk synvinkel, menar Marie-Anne Meldahl.

Hon var tidigare förvaltare för fonden SEB Latinamerikafond, men banken beslutade i februari att låta den fonden gå upp i SEB Emerging Marketsfond i februari, som Meldahl förvaltar nu.

– SEB Emerging Marketsfond investerar självklart fortfarande i Latinamerika men i mindre utsträckning än en fokuserad fond, säger hon.

”Krympande volymer”

SEB Latinamerikafond hade under en längre period sett krympande volymer, vilket avspeglar fondandelsägarna sviktande intresse för regionen, menar Marie-Anne Meldahl.

– Det är en kombination av flera orsaker, men sämre avkastning i förhållande till övriga regioner är säkert en.  För att kunna förvalta en väldiversifierad fond i dessa marknader på ett för kunderna kostnadseffektivt sätt krävs en något större volym, vilket ledde till beslutet att låta SEB Latinamerikafond gå upp i den bredare fonden SEB Emerging Marketsfond.

– Ur ett förvaltningsperspektiv ser jag som förvaltare även vissa fördelar med ett bredare investeringsuniversum, särskilt då vi som fondbolag ställer allt högre krav ur hållbarhetshänseende, vilket innebär att det finns fler företag att välja bland.

Tabell: Utveckling för rena Brasilienfonder hittills i år

Fond i år (%)
BNP Paribas Brazil Equity C C -9,35
BNY Mellon Brazil Equity EUR A Acc -5,74
Handelsbanken Brasilien Tema A1 SEK -9,41
HSBC GIF Brazil Equity AD -11,45
JPM Brazil Equity A (acc) USD -9,94
JSS Responsible Equity – Brazil I $ Acc -7,30

 

Tabell: Utveckling för Latinamerikafonder hittills i år

Fond i år %
Amundi Fds Latin Amer Eq A USD C -2,17
AS SICAV I Latin Amer Eq A Acc USD -2,15
Barings Latin America A USD Inc -2,26
BGF Latin American A2 -4,78
BNP Paribas Latin America Eq Cl C -4,90
Brown Advisory Latin American SI USD Inc -9,90
Comgest Growth Latin America EUR R Acc -2,68
DWS Invest Latin American Eqs FC -2,30
Fidelity Latin America A-Dis-USD -4,62
Handelsbanken Latinamerika Tema (A1 SEK) -7,37
Janus Henderson Latin American R$ Acc -5,15
JPM Latin America Equity A (dist) USD -6,72
MFS Meridian Latin American Eq A1 EUR -1,64
MS INVF Latin American Equity A -9,79
Ninety One GSF Latin Amer Eq A Acc USD -2,37
Nordea 1 – Latin American Equity BP SEK -4,16
Templeton Latin America A (acc) USD -3,95
PineBridge Latin America Equity A -2,86
Schroder ISF Latin American A Acc USD -5,59