Aktietips Latinamerika blomstrar ur ett investerarperspektiv. Handelsbankens fonder som köper aktier i regionen har rusat runt 20 procent i år och förvaltaren Kristoffer Eklund tror att nya uppgångar ligger i korten. 

Aktiemarknaden i Brasilien, som är Sydamerikas största land till både folkmängd och yta, är en av få som ligger på plus under 2022. Trots oron i omvärlden står Bovespabörsen – i storstaden São Paulo – drygt 6 procent högre än vid årsskiftet.

De främsta dragloken har varit oljejätten Petrobras och andra exporterande råvarubolag, säger Handelsbankens förvaltare Kristoffer Eklund med ansvar för bolagets Brasilien respektive Latinamerikafond.

Brasiliens ekonomi är relativt stängd och inhemskt driven,  råvarusektorn väger däremot tungt på börsen och landets export består till stora delar järnmalm och jordbruksvaror. Inslaget av råvaror är påtagligt i Latinamerika med de stora kopparproducenterna Chile och Peru.

– Länderna har medvind från prisuppgången på råvaror som stöttat deras valutor. Brasiliens real har stärkts tydligt under året, speciellt mot kronan men även mot dollarn, säger Kristoffer Eklund.

Valutaeffekten ger också ett uppsving för utländska investerare som köper aktier i regionen, tillägger förvaltaren vars Brasilienfond rusat 21,4 procent under 2022. Hans bredare Latinamerikafond har avkastat 19,4 procent sedan årsskiftet.

Bovespabörsen har visserligen haft en positivt utveckling under året, fortsätter Kristoffer Eklund, men uppgången har sannolikt hållits tillbaka av penningpolitiken. Den har gjort att obligationer blivit ett fullgott alternativ till aktier.

När inflationstrycket smög sig på agerade Brasiliens centralbank tidigt med kraftfulla räntehöjningar. Nu uppgår styrräntan till 13,75 procent. 

– Samtidigt väntas inflationen nå runt 7 procent, något som ger rejält positiva realräntor. Inhemska investerare har det senaste året roterat ur aktier och gått in i obligationsmarknaden för att man får sådan hög avkastning, säger han och tillägger att det varit en likande utveckling i Mexiko. 

Till skillnad från i väst handlar diskussionen i Brasilien nu om när centralbanken kan tänkas svänga om och börja sänka räntorna igen. 

– Det kommer allt närmare och jag tror att det blir nästa steg för utvecklingen på den brasilianska börsen. Lägre räntor kommer nog att gynna de inhemska bolagen mer än exportbolagen som drivit uppgången hittills, säger han. 

Tror du att de väntade räntesänkningarna kommer att ge stora lyft på aktiemarknaden?
– Nej inte direkt, men det kommer att bli en generell uppvärdering på aktiemarknaden. Investerare kommer att rotera tillbaka till aktier från obligationsmarknaden. När det blir ett större inflöde till aktier kommer det såklart att stötta marknaden i stort. 

Framför allt anser förvaltaren att den finansiella sektorn i Latinamerika handlas på intressanta kursnivåer. 

– I stort sett alla banker rapporterar väldigt fina siffror för tillfället, både vad gäller tillväxt och lönsamhet. De är billiga och avkastningspotentialen ser bra ut, säger Kristoffer Eklund. 

Dessutom tog han nyligen en position i det brasilianska avfallsbolaget Orizon.

– Bolaget bygger och driver soptippar på ett miljösäkert sätt. Man fångar in metangasen som bildas i samband med avfallsförbränningen och utvinner bioenergi, säger han, och fortsätter:

– Det gör i sin tur att Orizon tilldelas många utsläppsrätter. Dessa säljer man vidare och det är en annan intäktskälla för bolaget.

Avfallshantering är en prioriterad fråga i Brasilien som tagit fram ett ramverk för att modernisera infrastrukturen och tillvägagångssätten. 

– Orizon är ett av få bolag som konsoliderar den här marknaden. Investeringar i konsolideringen och bioenergi gör att kassaflödena inte är så starka, säger Kristoffer Eklund, och tillägger:

– Men vi ser en underliggande verksamhet som är stabil samtidigt som bolaget växer snabbt, vi tror även tillväxtmöjligheterna på längre sikt är goda.

Valet i Brasilien den 2 oktober utgör dock en osäkerhetsfaktor när det kommer till börsutsikterna i ett kortare tidsperspektiv, enligt Handelsbankens förvaltare.

– Politik påverkar alltid i någon mån marknaderna kortsiktigt i Latinamerika eftersom det är en så pass volatil miljö. I Chile, Peru, Colombia och Mexiko är det vänsterstyren och nu ser det även ut att bli det i Brasilien, säger han. 

Den tidigare presidenten och vänsterpolitikern Lula da Silva leder över Brasiliens nuvarande regeringschef Jair Bolsonaro i opinionsmätningarna. 

– Även om börsen gick starkt förra gången ”Lula” var president så finns det en osäkerhet nu. Det ökar riskpremien i marknaden något, säger Kristoffer Eklund.

Tabell: Utveckling för fonder sorterat efter utveckling i år inom Morningstars kategorier Latinamerika och Brasilien

Namn

1 m(%)

i år(%)

Templeton Latin America A(Ydis)USD

11,9

29,7
Schroder ISF Latin American A Dis AV

9,8

27,2
BNP Paribas Latin America Eq Cl C

11,4

26,5
DWS Invest Latin American Eqs FC

12,8

26,4
Barings Latin America A USD Inc

8,6

26,2
Ninety One GSF Latin Amer Eq A Acc USD

9,7

26,2
PineBridge Latin America Equity Y

10,5

25,4
Amundi Fds Latin Amer Eq A USD C

12,3

24,5
BTG SICAV LatinAmerican Equity A $ Acc

8,7

24,5
BGF Latin American A4 GBP

11,5

23,0
JPM Latin America Equity A (dist) USD

11,0

21,6
Handelsbanken Brasilien Tema A1 EUR 13,0 20,7
Moneda Latin America Equities A USD Acc

10,0

20,6
Handelsbanken Latinamerika Tema (A1 SEK) 8,6 19,4
abrdn Latin Amer Eq S Acc USD TRE

8,2

18,3
MS INVF Latin American Equity I EUR

9,9

14,5
Fidelity Latin America A-Dis-USD

9,6

11,2
Comgest Growth Latin America USD Acc

7,9

10,1

Källa: Morningstar 220902