Rapport (Uppdaterad) Låsbolaget Assa Abloys försäljning minskade 5 procent i fjärde kvartalet, räknat på jämförbara enheter och justerat för förvärv och valutakurseffekter. Det var aningen mer än befarat. Vd Nico Delvaux framhåller dock att en kraftfullt anpassad kostnadsbas bidrog till att Assa Abloy i kvartalet nådde en justerad rörelsemarginal i nivå med målet.

Här följer en punktvis sammanfattning:

Rörelseresultat lite sämre än väntat. Assa Abloys rörelseresultat blev 2.108 miljoner kr i det gångna kvartalet. Väntat var 2.121 miljoner, enligt Infronts prognossammanställning inför rapporten. Justerat rörelseresultat blev 3.475 miljoner kr, mot väntat 3.607 miljoner. Omsättningen i kvartalet var 23.298 miljoner kr. Analytikerna hade här räknat med 23.458 miljoner.

God tillväxt i Storbritannien och Frankrike. Assa Abloys organiska tillväxt var -5 procent i kvartalet (+1). Analytikerna hade räknat med -4,4 procent, enligt Infront. Försäljningen i Emea-regionen visade en organisk tillväxt på -1 procent (+1). Tillväxten var god i Storbritannien och Frankrike och stabil i Skandinavien och Tyskland. Försäljningen minskade i Benelux, Östeuropa, Mellanöstern/Afrika och i Sydeuropa.

Stark tillväxt privatbostad och smarta lås i USA. I regionen Americas var den organiska tillväxten -4 procent (+5) och i Asia Pacific-regionen -5 procent (-10). I Americas var tillväxten mycket stark inom Privatbostadsmarknaden i USA samt Smarta lås i USA och i Latinamerika. Försäljningen minskade i USA inom Traditionella låsprodukter, Elektromekaniska produkter och Säkerhetsdörrar samt i Kanada, och den minskade betydligt för Högsäkerhetsprodukter, uppger Assa Abloy.

Utdelning som väntat. Utdelningen föreslås bli 3,90 kr per aktie (3,85), i linje med förväntade 3,87 kr enligt genomsnittet av analytikerprognoser. Utdelningen ska betalas vid två tillfällen under 2021.

Anpassad kostnadsbas bakom marginalförbättring. Enligt Assa Abloys vd Nico Delvaux bidrog bland annat en kraftfullt anpassad kostnadsbas till att låsbolaget i fjärde kvartalet nådde en rörelsemarginal, exklusive förvärv och avyttringar, i nivå med bolagets målsättning. ”De nya restriktionerna och nedstängningarna satte ytterligare press på några av våra kundsegment och fortsatte i synnerhet att påverka Global Technologies. EMEA:s omsättning var stabil och den underliggande marginalen förbättrades efter stark efterfrågan från privatkunder i huvudmarknader samtidigt som kostnadsåtgärder positivt kompenserade de negativa effekterna från restriktionerna”, skriver Nico Delvaux.