Embracers vd Lars Wingefors.

Aktie Embracer rasar på onsdagen till den lägsta nivån sedan början av 2019 efter att bolaget sänkt sin prognos och uppgett att ett mångmiljardavtal gått om intet så sent som några timmar innan rapportsläppet på onsdagsmorgonen. Under rapportpresentationen säger Embracers vd Lars Wingefors att det varit "en tuff natt". 

”Det har varit en tuff natt. Att få det beskedet när allt är förberett och du har jobbat dag och natt för att uppnå något. Men så är det med affärer. Jag vet att aktieägare och andra intressenter väntar sig att jag ska vinna varje slag och det här var ett stort sådant. Vi vann inte det här, men jag är säker på att vi kommer att vinna många av de framtida slagen”, sade vd Lars Wingefors på onsdagens rapportpresentation.

Embracer uppgav i sin rapport att bolaget fått ett negativt besked gällande vad man kallar ”ett banbrytande strategiskt samarbetsavtal” som var värt över 2 miljarder dollar över sex år. Embracer fick ett muntligt åtagande redan i oktober 2022, affären var redo att slutföras, men motparten backade alltså ur natten mot onsdagen.

Enligt Lars Wingefors uteblev inte affären på grund av några synpunkter på eller problem med själva transaktionen utan det var andra externa faktorer som påverkade. Faktorer han valde att inte precisera.

Embracers prognos för innevarande räkenskapsår 2023/2024 har sänkts till ett justerat ebit på mellan 7 och 9 miljarder kronor, mot tidigare prognos på 10,3-13,6 miljarder kronor. Vid jämförelse med den ursprungliga prognosen från 2021/2022 bör hänsyn tas till att åtminstone sex noterbara lanseringar har flyttats fram från 2023/2024 till senare år, uppgav gamingbolaget i sin rapport.

”Utvecklingen har generellt tagit längre tid än vad våra team väntat sig. Sett från när den ursprungliga prognosen lämnades 2021 rör det sig om effekter från covid, arbeta hemma-förhållande, teknikskiften, en situation som även andra i branschen har vittnat om”, sade Lars Wingefors.