Personal på Kronfågel i Valla. Kronfågel är ett av Scandi Standards varumärken.

Aktie Lantmännen har ökat till strax över 10 procent av aktierna i Scandi Standard. Det framgår det av ett flaggningsmeddelande.

Lantmännens innehav av drygt 6,6 miljoner aktier i bolaget är värt cirka 330 miljoner kronor. Per den 28 juni ägde Lantmännen 5 procent av aktierna i kycklingbolaget och sedan dess har ägarandelen alltså fördubblats.

Scandi Standard har under 2022 fått en annan storägare i form av portugisiska Grupo Lusiaves som per den 21 juli ägde strax under 7 miljoner aktier i bolaget, motsvarande cirka 10,6 procent.

Aktien har på en annars svag börs utvecklats starkt under året – från årsskiftet är den upp 21 procent och sett till de senaste tre månaderna är uppgången runt 36 procent.

Omkring klockan 13.10 på fredagen hade Scandi Standard backat 2,3 procent till 49:58 kronor