ESG Länsförsäkringar skärper kriterierna och utesluter tiotalet bolag i de egna fonderna och investeringsportföljerna, vars huvudsakliga verksamhet är prospektering och utvinning av olja och gas. Det framgår av ett pressmeddelande.

”De skärpta kriterierna riktar sig mot olje- och gasbolag verksamma särskilt inom prospektering och utvinning av olje- och gastillgångar. Den tidigare omsättningsgränsen om maximalt 50 procent från denna typ av verksamhet har sänkts till 5 procent. De skärpta kriterierna innebär att tiotalet bolag har sålts av från Länsförsäkringars egna fonder och investeringsportföljer, däribland Chevron och Exxon”, skriver Länsförsäkringar i pressmeddelandet.

Samtidigt införs omställningskriterier för energibolag, vilket innebär att energibolag i omställning från fossil till förnybar energi kan väljas in.

Förflyttningarna görs inom ramen för Länsförsäkringars klimatsmarta vision med målet att vara klimatpositiva senast 2045, heter det.