Spara Sparbeloppet till barn har inte ökat i samma takt som föräldrarnas inkomster. Det enligt en färsk rapport från Länsförsäkringar som visar att dagens sparande ligger 15 procent lägre än 2018.

Enligt Länsförsäkringar är det genomsnittliga månadssparandet 490 kr i månaden vilket alltså är en rejäl minskning jämfört med 2018 och endast 18 procent högre än 2005 då Länsförsäkringars barnsparrapport kom ut för första gången.

Samtidigt är skillnaderna mellan familjer är stora. Var tionde sparar inte alls och fyra av tio sparar mindre än 375 kr per månad. Var fjärde förälder sparar 875 kr i månaden eller mer.

–Det är lätt att glömma att det är bra att justera upp sparandet och inte bara öka levnadsstandarden när man får det bättre ställt. Konceptet inflation är också känt för de flesta, men många har svårt att förstå att den äter  upp sparkapitalet om du inte höjer sparandet i samma takt, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

Av undersökningen framgår också att drygt hälften har bostad som det främsta ändamålet med barnsparandet. Därefter kommer områden som körkort och studier.

–Nyckeln till framgång är att spara regelbundet och vara långsiktig så är sparhorisonten längre än fem år är aktier ett bra alternativ för den som är beredd att ta lite risk. Är sparhorisonten längre än tio år finns det få, om ens något, alternativ som idag är bättre, säger Emma Persson.