Bolån Länsförsäkringar sänker boräntor med fyra till tio års bindningstid med 0,15 till 0,25 procentenheter.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den rörliga boräntan (3 månader) lämnas oförändrad på 4,74 procent, medan den ettåriga höjs med 0,20 procentenheter till 4,59 procent.