Räntan Att penningmarknadens inflationsförväntningar sjönk tillbaka på två och fem års sikt är glädjande nyheter för Riksbanken som visar att det finns ett förtroende för att de kommer att få tillbaka inflationen till målet på 2 procent. Det är dock inget som ändrar penningpolitiken i närtid. Det säger Anders Nordberg, makroekonom vid Länsförsäkringar, till Nyhetsbyrån Direkt.

”Att inflationsförväntningarna sjunker på två och fem års sikt visar att det inte finns något förtroendeproblem hos penningmarknadens aktörer, vilket är väldigt trevligt för Riksbanken. Men det handlar mer om ett förtroende för att de kommer att göra vad som krävs, det är inte så att Riksbanken kan ta det lugnare med räntehöjningar”, säger han.

Enligt Kantar Prosperas månatliga undersökning bland aktörer på penningmarknaden sjönk de för Riksbanken så viktiga femåriga KPIF-inflationsförväntningar tillbaka till 2,3 procent i augusti från 2,5 procent i juli. Även tvåårsförväntningarna sjönk – till 2,7 från 3,1 procent. De ettåriga KPIF-inflationsförväntningarna låg kvar på 4,6 procent – och för KPI steg de en tiondel till 5,5 procent.

”Det är smolket i glädjebägaren. I vanliga fall tittar jag inte på ettårsförväntningarna, men med det uppskruvade läget nu gör jag det och får lite ont i magen av dem”, säger Anders Nordberg.

Hans analys är att de vikande längre inflationsförväntningarna alltså mest återspeglar att penningmarknaden har förtroende för att Riksbanken gör vad som krävs för att få tillbaka inflationen till 2 procent.

Det är därmed inget som kan få Riksbanken att slå av på takten i räntehöjningarna här och nu. Enligt undersökningen tror aktörerna också på en styrränta på 2,1 procent om ett år, alltså tydligt upp från 0,75 procent i dag.

”Det här inget som Riksbanken kan skifta ned reporäntebanan på, även om de kanske kan bli lite mindre stressade. De kan inte ta det lugnare med höjningar, men de behöver kanske inte öka på takten och höja med 75 punkter i september. 50 punkter ser rimligt ut nu”, säger Anders Nordberg.

Riksbankens nästa ordinarie penningpolitiska möte är den 19 september.