Frida Bratt, Nordnets sparekonom, lanserar eget förslag till flytträtt, 500:2-metoden.

Pension I förra veckan lämnade regeringen sin lagrådsremiss angående flytträtt på pensioner. Men Frida Bratt, Nordnets sparekonom, är kritisk till att regeringen vek sig för branschen, som hon uttrycker det. Här lanserar hon ett eget förslag till ny – och effektiv – flytträtt, döpt till 500:2-metoden.

Frida Bratt anser att hennes metod är betydligt bättre för spararna än regeringens. Hon kallar förslaget, lite skämtsamt, för 500:2-metoden.

– Jag anser att en flytt bör kosta max 500 kr och ta högst två månader att genomföra. Det vore väldigt mycket bättre och tydligare för spararen. Det är mitt recept för en mer spararvänlig pensionsmarknad, som är transparent och där kunder kan rösta med fötterna. En flytträtt på riktigt, där höga flyttavgifter inte ska sätta krokben för den lagstadgade flytträtten, säger hon.

Som det ser ut i den nya lagrådsremissen får bolagen ta ut en flyttavgift motsvarande de administrativa kostnaderna för försäkringen. Det tycker Frida Bratt är alldeles för vagt.

– Att bolagen får ta ut en avgift för att täcka upp för anskaffningskostnader är att värna ett osunt och gammalt provisionssystem. Varför ska spararna straffas för detta? Och det kommer fortsatt vara otydligt för spararen hur hög flyttavgiften egentligen blir, säger hon.

Dubblar tiden för ersättning

I regeringens nyligen lämnade lagrådsremiss är huvudtanken att både flytt och återköp av försäkringssparande ska göras lättare. Men i praktiken blir det svårare, menar Frida Bratt. Från början var det meningen att försäkringsbolagen skulle få ta ut ersättning för sina anskaffningskostnader under fem år. I praktiken handlar det om provisioner till säljare.

Men i förra veckans lagrådsremiss föreslog regeringen att bolagen  ska få ta ut ersättning för sina anskaffningskostnader under tio år. Det innebär att många konsumenter i stället för att flytta pensionssparandet får se sig själva inlåsta hos försäkringsbolag som får ta ut höga avgifter under många år.